Poniższy rysunek przedstawia schemat organizacyjny Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Struktura Straży Miejskiej w Ostrowcu Św.


Dodatkowe informacje