Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie cmentarzy, drożność głównych ciągów komunikacyjnych, skrzyżowań i parkingów to priorytetowe zadania realizowane, w ramach trwającej już „Akcji Znicz 2016”. Wzmożone działania służb porządkowych przypadną 1 listopada w Święto Wszystkich Świętych. W tym dniu Straż Miejska w Ostrowcu Św. zapewni porządek na parkingach w rejonie cmentarzy a Policja zabezpieczy płynność ruchu na głównych drogach dojazdowych.

       Pod szczególnym nadzorem znajdzie się największa ostrowiecka nekropolia tj. Cmentarz Komunalny, gdzie od wczesnych godzin porannych aż do zmierzchu porządku pilnować będą dodatkowe patrole Straży Miejskiej. W ramach tegorocznej Akcji Znicz funkcjonariuszom Straży Miejskiej pomagać będą wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą z klasy o profilu policyjnym i tradycyjnie już strzelcy z Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Jednostki Strzeleckiej 2013. Straż Miejska wspólnie z wolontariuszami zadba o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w rejonie ulicy Długiej i Granicznej zapewniając drożność parkingów tak aby wszyscy kierujący mogli bezpiecznie przyjechać i odjechać z cmentarza nie powodując tamowania i utrudniania ruchu.

      Straż Miejska w Ostrowcu Św. apeluje do wszystkich osób odwiedzających groby swoich bliskich, do pieszych i kierujących pojazdami o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ład i porządek.

 

Dodatkowe informacje