Święto Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny i kilka dni poprzedzających ten okres, to czas wzmożonych kontroli wszystkich ostrowieckich nekropolii i terenów do nich przyległych. Działania Straży Miejskiej w Ostrowcu Św.  mają na celu przede wszystkim zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających na cmentarzach i zabezpieczenie pozostawionego na nagrobkach mienia, które może stać się przedmiotem kradzieży lub dewastacji.

       W tym roku pod szczególnym nadzorem znalazł się cmentarz komunalny, gdzie oprócz dozoru osobowego funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zastosowanie znajdą tzw. fotopułapki, czyli cyfrowe urządzenia monitorujące i rejestrujące ruch. Kamery te wyposażone są w diody podczerwieni, które gwarantują skuteczny monitoring cmentarza, nawet w zupełnych ciemnościach. Fotopułapki umieszczone zostaną w kilku miejscach i już od najbliższej nocy będą rejestrowały każdy ruch potencjalnych złodziei kwiatów, wiązanek czy zniczy. Zaletą tych urządzeń jest to, że mogą być umieszczane w dowolnych miejscach, bez konieczności podłączenia zewnętrznego zródła zasilania, co powoduje, że mogą zostać umieszczone nawet na drzewie i w dowolnej chwili można zmienić ich położenie i lokalizację. Zarejestrowany obraz ukazujący jakikolwiek ruch w polu widzenia kamery zostanie natychmiast przesłany do inspektora dyżurnego Straży Miejskiej, którego zadaniem będzie natychmiastowe zadysponowanie najbliższego patrolu interwencyjnego celem sprawdzenia, kto i w jakim celu znalazł się w monitorowanym obszarze.