W związku z sytuacją występowania KORONAWIRUSA w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne przyłączamy się do apelu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i podstawowych zasad higieny.
      Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłaś/byłeś w miejscu, gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałaś/zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ i PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom o tym fakcie telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Ostrowcu Św. tel. 41 247 96 95,
lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112, lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego Oddziału Chorób Zakaźnych w Starachowicach ul.Radomska 70, tel. 41 273 99 09

      Ogólnopolska infolinia NFZ w sprawie KORONAWIRUSA – 800 190 590

 

 

informacje o koronawirusie

       Przed nami noc sylwestrowa i Nowy 2020 Rok. Jest to okres, w którym nagminnie używa się fajerwerków. Statystyki wykazują, że zwłaszcza w okresie noworocznym wskutek niewłaściwego używania ogólnie dostępnych materiałów pirotechnicznych wiele osób, w tym dzieci, doznaje licznych obrażeń ciała. Często poszkodowane są również osoby postronne.

     
4 października 2018r. Sejm dokonał nowelizacji ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 15 listopada b.r. Faktem stało się, że zaostrzono kary przy wykroczeniach dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt i ich drażnieniu, szczuciu lub płoszeniu (art.77, art.78 i art.108 kw.) Nieprawdziwe natomiast, są ukazujące się od kilku dni w różnych mediach doniesienia o mandatach do 5 tys. zł. które nakładać będzie Straż Gminna/Miejska na właścicieli psów wyprowadzanych bez smyczy.

      Okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, a w szczególności osób bezdomnych. Niekorzystne warunki atmosferyczne, niska temperatura, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Nie bądźmy obojętni na widok ludzi leżących przy drodze, na chodniku, bądź w innych miejscach, gdzie będą narażeni na wychłodzenie, każda taka osoba potrzebuje natychmiastowej pomocy. Telefony alarmowe Straży Miejskiej - 986 i 669 986 986 (SMS) dostępne są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia!

       Prezydent RP, podpisał znowelizowaną ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprowadza zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach, m.in. na ulicach, placach czy w parkach. Nowe regulacje wprowadzają szerszy, generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, jednocześnie dając samorządom możliwość wyznaczania miejsc przeznaczonych do jego spożywania.

Dodatkowe informacje