Ferie zimowe w województwie świętokrzyskim zaczynają się 12 lutego. Dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta oznaczają dwa tygodnie beztroskiego spędzania wolnego czasu, bez szkoły i nauki. Niezwykle ważne jest, aby czas ten upłynął pod znakiem udanego wypoczynku i bezpiecznej zabawy. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie zimowego odpoczynku, Straż Miejska w Ostrowcu Św. przeprowadziła cykl spotkań i pogadanek, realizując kolejny program profilaktyczny pod hasłem "Bezpieczne ferie zimowe".

       Bezpieczeństwo dzieci, w domu, w drodze do szkoły, na podwórku i przed blokiem, to temat programu profilaktycznego, który od początku nowego roku szkolnego jest wdrażany w życie, wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych. W trakcie cyklu pogadanek i spotkań z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta staramy się przekazać dzieciom podstawową wiedzę z zakresu bezpiecznego postępowania podczas zabawy w domu i poza nim oraz bezpieczeństwa w drodze do szkoły.

       W roku 2016 Straż Miejska wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadzi cykl szkoleń związanych z udzielaniem pierwszej pomocy i szeroko pojętego bezpieczeństwa. W związku z realizacją zadania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" w dniu 16.05.2016 w siedzibie PCK odbyło się pierwsze z cyklu, spotkanie z najmłodszymi ratownikami z przedszkola nr 7.

      Bezpieczeństwo  najmłodszych było tematem pogadanki, która odbyła się 23 lutego w Publicznym Przedszkolu nr 16 na osiedlu Pułanki. Porad i wskazówek dotyczących bezpiecznego postępowania podczas zabawy, zarówno w domu jaki i na podwórku, przed blokiem czy na placu zabaw wysłuchało ponad 100 dzieci z różnych grup przedszkolnych.

Dodatkowe informacje