Podejmowane interwencje w 2017 roku

      Służebna rola wobec społeczności lokalnej jaką Straż Miejska w Ostrowcu Św. spełnia, polega na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców, służeniu radą i pomocą oraz wspieraniu w rozwiązywaniu problemów i trudności życia codziennego. W 2017 roku strażnicy realizując przyjęte cele i wykonując ustawowe zadania podjęli 15 011 różnych interwencji. Działania te wymagały dużego zaangażowania i całodobowej pracy we wszystkie dni tygodnia.

      Zgłoszenia i prośby o interwencje od mieszkańców przyjmowane były poprzez, bezpłatną linię alarmową 986, za pomocą SMS-a na numer 669 986 986, lub za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.strazmiejska.um.ostrowiec.pl.

      W 2017 roku inspektorzy dyżurni Straży Miejskiej w Ostrowcu Św. przyjęli łącznie od mieszkańców 6 550 zgłoszeń, które dotyczyły:

  1. Zakłócenia porządku publicznego i spokoju – 1511,
  2. Zagrożeń w ruchu drogowym – 1111,
  3. Ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 923,
  4. Zagrożenia życia i zdrowia ludzi – 913,
  5. Zagrożeń pożarowych (katastrofy) – 37,
  6. Awarii technicznych – 553,
  7. Zwierząt – 510,
  8. Pozostałe zgłoszenia – 992,

 

      Pozostałe działania wynikały z podejmowanych : interwencji własnych – 7 228, zgłoszeń od Policji – 339, zgłoszeń od innych instytucji – 399, zgłoszeń z monitoringu – 495,

 

Dodatkowe informacje