Dość nielegalnych ogłoszeń na słupach

       Zalepione nielegalnymi ogłoszeniami  słupy oświetleniowe i wiaty przystankowe nie dość, że oszpecają publiczną przestrzeń to jeszcze generują dodatkowe koszty jakie, musi ponosić zarządca tych obiektów przy ich usuwaniu. W dniu 17 listopada strażnik rewirowy podczas obchodu osiedla Śródmieście ujawnił liczone w dziesiątkach sztuk ogłoszenia jednej z instytucji pożyczkowych, które nielegalnie, bo wbrew woli zarządcy umieszczone zostały praktycznie na wszystkich słupach oświetleniowych i wiatach przystankowych.

      Straż Miejska będąc formacją powołaną do ochrony porządku publicznego egzekwuje przepisy odnoszące się do nielegalnego umieszczania w miejscach publicznych, do tego nie przeznaczonych wszelkich ogłoszeń, plakatów, afiszów, apeli, ulotek, napisów czy nawet rysunków, które wystawiane są na widok publiczny bez zgody zarządców danych obiektów czy budowli. Działanie takie jest niezgodne z prawem i w świetle obowiązujących przepisów stanowi wykroczenie określone w art. 63a §1 kodeksu wykroczeń za co ujętemu sprawcy grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny.

 

 

      Podjęte przez strażnika rewirowego czynności, po ujawnieniu nielegalnego procederu polegały na dotarciu do przedstawiciela firmy, który w ten sposób postanowił się reklamować i wymierzeniu mu kary grzywny adekwatnej do skali zanieczyszczenia jakiego się dopuścił, dodatkową karą było zobowiązanie do usunięcia nielegalnych ogłoszeń i przywrócenia zeszpeconych obiektów infrastruktury drogowej do stanu poprzedniego.

 fot.Straż Miejska Ostrowiec Św.

 

Dodatkowe informacje